The Maples House Hotel Glasnevin is a conveniently located Dublin City Hotel, we also serve as a Dublin Airport Hotel due to our close distance to Dublin Airport. Situated in Glasnevin, we are also on the outskirts of Drumcondra, we are one of the few Northside Dublin Hotels that can provide Accommodation, Function, Bar and Restaurant Facilities under the one roof and also providing the ambience of an Edwardian Style Building.
 
Coming from the Airport (M50 Motorway)
Coming from the M50, go Northbound and exit at M1. Follow the road in the direction of the city centre through Drumcondra. Pass Fagans pub on the Drumcondra Road on the right hand side, and take the fourth right turn onto St Alphonsus Road, which connects directly with Iona Road. The Maples House Hotel is on the right hand side after the church.
 
Coming from the City Centre (O’Connell Street)
Follow the signs for the airport, heading along Dorset Street. Crossing over the Royal Canal, with Croke Park in the distance on your right, and passing under the railway bridge, with Quinn’s pub on the left, take the first turn left on St Alphonsus Road, which connects directly with Iona Road. The Maples House Hotel is on the right hand side after the church.
 
For detailed directions log on to http://www.aaireland.ie/routes/
 
GPS Coordinates
53.36599552305896
-6.264867782592773

EIRCODE: D09 ND70 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

79-81 Iona Road
Glasnevin
Dublin
Ireland
D09 ND70

Điện Thoại

+ 353 1 830 4227

Email

info@mapleshousehotel.ie

Gọi Chúng Tôi

+ 353 1 830 4227

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách